KOMUNIKAT !!!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Starachowicach o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Wielkiej Wsi zaopatrującego miejscowości: Wielka Wieś, Węglów, oraz ul. Wielkowiejską i Ceglastą miasta Wąchock. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, że  w badanej próbce wody pobranej z ujęcia wody w Wielkiej Wsi wykryto obecność bakterii grupy coli w śladowej ilości uznanej za niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia pod warunkiem iż:

Woda z kranu poddawana jest przegotowaniu

Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do przygotowywania posiłków, do mycia zębów, do mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo, a także kąpieli noworodków i niemowląt

Woda surowa może być wykorzystywana do innych celów gospodarczych

DECYZJA PPIS w Starachowicach (PDF)