KOMUNIKAT !!!

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego   w Starachowicach o PRZYDATNOŚCI wody do spożycia pochodzącej z ujęcia w Wielkiej Wsi zaopatrującego miejscowości: Wielka Wieś, Węglów, oraz ul. Wielkowiejską i Ceglastą miasta Wąchock. 

 

komunikat (PDF)  postanowienie (PDF)