KOMUNIKAT

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 w Starachowicach

 

 Wszystkie osoby powracające z zagranicy proszone są o kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Starachowicach. Osoby powracające do Polski z zagranicy w okresie od dnia 15 marca 2020 do odwołania objęte zostają 14 dniową kwarantanną.

W/w obowiązek kwarantanny w stosunku do wszystkich osób przekraczających granice Państwa Polskiego powstaje z mocy prawa i nie wymaga konkretyzacji w formie decyzji organu Inspekcji Sanitarnej. 

Prosimy zgłaszać się WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 21.00  tel. 41/274 62 67 wew. 42,  41/274 45 86 wew.42

Po godzinach urzędowania czynne są  telefony alarmowe

605 341819

603 861 010 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego( Dz. U z 2020 r. poz.433 ze zm.)