Stan na dzień 24-03-2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, że na dzień 24-03-2020 r.:

Liczba osób poddanych kwarantannie - 250

Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym -  38