Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach informuje, że  otwarcie kolejnej europejskiej  kampanii informacyjnej z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, poświęconej zarządzaniu wiekiem w pracy i zatytułowanej „Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie” jest planowane na 14 kwietnia 2016r. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kampanii. 

Więcej informacji na stronie EU-OSHA poświęconej kampanii: https://www.healthy-workplaces.eu/all-ages-splash-page/

 

Europejska kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi  na mecie” jest koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

Zapotrzebowanie na materiały informacyjne można zgłosić przy wykorzystaniu formularza który będzie dostępny na stronie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w zakładce : 

Wydarzenia / KAMPANIE.

Szczegółowe informacje można uzyskać przez Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oraz pod nr tel. 22/623-36-77 (CIOP-PIB)