WOLNI I ŚWIADOMI

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Urzędu Gminy w Pawłowie w szkołach na terenie gminytrwa cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców i kadry pedagogicznej. Spotkania prowadzą wspólnie: pracownik Inspekcji Sanitarnej w Starachowicach, przedstawiciele Komendy Powiatowej w Starachowicach oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach. Tematyka spotkań dotyczy profilaktyki uzależnień, duży nacisk kładziony jest na uzależnienie od dopalaczy i narkotyków.  W dniach 15.04.2016; 19.04.2016; 20.04.2016 odbyły się spotkania w Szkole Podstawowej w Jadownikach, Szkole Podstawowej w Dąbrowie i Szkole Podstawowej w Godowie. 

Realizowane spotkania mają na celu przybliżenie zagadnień dotyczących rozpoznawania narkotyków, dopalaczy i  ich działania na ludzki organizm. Rodzice uczniów i nauczyciele mogą też zapoznać się z akcesoriami używanymi do zażywania środków odurzających. Takie spotkania - szkolenia w placówkach oświatowych prowadzone są w formie wykładu wzbogaconego o prezentację multimedialną. W drugiej części szkolenia, prezentowany jest również wygląd najpopularniejszych środków odurzających na przykładzie atrap, które stanowią wyposażenie walizki edukacyjnej. 

Uczestnicy spotkań dowiadują się również o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem, produkcją czy też handlem narkotykami.  Wiedza o podstawowych narkotykach jest jednym z warunków, by nauczyciele i rodzice mogli reagować na przejawy narkomanii i w porę przeciwdziałać zgubnym skutkom zażywania środków odurzających.