DOPALACZE WCIĄŻ GROŹNE

18 maja 2016 w Gimnazjum Publicznym w Rudzie asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wspólnie z sierżant Agnieszką Staryczenkow z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach przeprowadziły spotkanie edukacyjne dla rodziców i  grona pedagogicznego.  Spotkanie dotyczyło zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Przedstawiono wykład „Dopalacze problem XXI wieku”, w którym omówiono skutki zażywania dopalaczy przez młodych ludzi.

Podczas spotkania wykorzystano materiały edukacyjne kampanii „Dopalacze kradną życie”, oraz prezentację pt. Narkotyki – rodzaje i zachowanie się osób pod ich wpływem. Przekazano również wiedzę o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem, produkcją czy też handlem narkotykami.

Na zakończenie nawiązano do hasła Świętokrzyskich Dni Profilaktyki 2016 „RODZINA TWÓJ PRZYJAZNY ŚWIAT” i zaapelowano  do rodziców, aby jak najwięcej czasu poświęcali dzieciom, starali się rozmawiać z nimi i aby nie przeoczyli problemu czy też trudnej sytuacji, w której znajdzie się nagle dziecko.