ZESPÓŁ SZKÓŁ SZERZAWY - TYDZIEŃ SPORTU I ZDROWIA

Podczas „Tygodnia sportu i zdrowia” zorganizowanego w Zespole Szkół  w Szerzawach 1 czerwca odbył się cykl spotkań edukacyjnych dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, który poprowadziła Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Starachowice. Spotkania miały na celu przypomnienie i przybliżenie zagadnień związanych z profilaktyką uzależnień ( palenie tytoniu i dopalacze) oraz szeroko pojętym zdrowiu i higienie. Najmłodszym przypomniano o higienie jamy ustnej i bezpiecznym wypoczynku podczas wakacji. Uczniowie otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek.