DOPALACZE - CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ

2 czerwca 2016r w Sali konferencyjnej PSSE Starachowice odbyło się szkolenie zorganizowane dla pracowników oświaty, którzy na co dzień mają kontakt i wpływ na dzieci i młodzież znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, która sprzyja chęci sięgania po substancje psychoaktywne w tym dopalacze. Szkolenie przeprowadzono we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Starachowicach.

 Specyfikę środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków przedstawiła mgr inż. Halina Szary Koordynator Zespołu ds. Środków Zastępczych. Asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka omówiła negatywny wpływ dopalaczy na zdrowie i życie młodych ludzi. Sierżant Agnieszka Staryczenkow zapoznała zebranych z sytuacją prawną „dopalaczy” w Polsce.  W trakcie spotkania omówiono również zagrożenia związane z zażywaniem dopalaczy, sygnały ostrzegawcze czyli zachowania młodzieży, na które należy zwrócić uwagę. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Stawie Kunowskim.  Na zakończenie przekazano materiały edukacyjne w formie ulotek.  Zebranym zaprezentowano walizkę edukacyjną z akcesoriami używanymi do zażywania i przechowywania środków psychoaktywnych.