SZKOLENIE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

W miniony piątek odbyło się szkolenie dla opiekunów z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek Opiekuńczo-Wychowawczych dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych oraz zachowań behawioralnych, które zostało zainicjowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach. Szkolenie odbyło się w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Pogadanki dla uczestników prowadziła Pani Beata Nowak z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, st. asp. Rafał Krężel z Wydziału Prewencji starachowickiej komendy, asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach oraz Pan Łukasz Niewczas, terapeuta z Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach. Głównym tematem spotkania była profilaktyka uzależnień, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dopalacze i środki psychoaktywne. Omówiono aspekty uzależnienia od tytoniu, alkoholu, narkotyków, a także internetu czy gier hazardowych. Wskazano również możliwości pomocy osobie uzależnionej.  Na zakończenie prowadzący odpowiadali na pytania uczestników z tego zakresu wiedzy, oraz przekazali zainteresowanym materiały edukacyjne.