ZAPROSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach oraz Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pod hasłem „Razem przeciw dopalaczom”. Odbędzie się ona dnia 30 września 2016 o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego ul. dr. Władysława Borkowskiego 4. 

Powyższe przedsięwzięcie uzyskało pełną aprobatę i poparcie ze strony Starosty Powiatowego Powiatu Starachowickiego oraz Prezydenta Miasta Starachowice. 

W konferencji udział wezmą prelegenci z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komendy Powiatowej Policji . 

Tematem przewodnim konferencji będzie szeroko pojęta profilaktyka uzależnień z naciskiem na problem  „nowych narkotyków” tzw. dopalaczy.