RAZEM PRZECIW DOPALACZOM

30 września 2016 w Sali Konferencyjne Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbyła się konferencja zorganizowana przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną oraz Komendę Powiatową Policji w Starachowicach  przy współudziale Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Konferencje rozpoczęła Pani Agata Gałka Bernacka Wicestarosta Powiatu Starachowickiego, która przedstawiając cel konferencji podkreśliła wagę problemu i konieczność ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób, które powołane są do zapobiegania i zwalczania problemu używania i uzależnienia od narkotyków, środków psychoaktywnych i dopalaczy.

 Pani Olga Adamska z Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego bardzo interesująco mówiła o szerokiej profilaktyce uzależnień, od tytoniu, alkoholu, substancjach psychoaktywnych. Podawała konkretne przykłady z województwa świętokrzyskiego i powiatu starachowickiego. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Halina  Szary przedstawiła działania prowadzone przez Inspekcję Sanitarną na rzecz walki z dopalaczami. Organizatorzy konferencji podkreślali jak ważne jest dotarcie z informacjami do pedagogów, nauczycieli, rodziców - osób, które mają kontakt z młodzieżą.  Starszy aspirant Rafał Krężel z Zespołu Profilaktyki Komendy Powiatowej Policji  wspólnie z asystentem ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  Agnieszką Pastuszką ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starachowicach przedstawili  prezentację, w której cytowali wypowiedzi młodych ludzi, którzy zażywali dopalacze i teraz nie chcą już do tego wrócić.  Omówili ogromną szkodliwość środków psychoaktywnych, wskazali najczęstsze przyczyny sięgania po środki psychoaktywne, skutki zażywania dopalaczy oraz sygnały, na które należy zwrócić uwagę w zachowaniu dzieci pod kątem zażywania narkotyków. Ponadto omówili postępowanie w przypadku zatrucia dopalaczami, konsekwencje prawne oraz miejsca, w których można znaleźć pomoc w tym zakresie. Zwrócili także uwagę na produkty służące do zażywania, porcjowania i ukrywania środków psychoaktywnych. Na koniec głos zabrał Pan Łukasz Niewczas, terapeuta uzależnień ze Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki, który w swojej ciekawej prelekcji ukazał różne aspekty zażywania środków psychoaktywnych z perspektywy młodych ludzi. Podczas konferencji dostępne były ulotki informacyjne, a także do obejrzenia atrapy środków odurzających oraz rzeczy służących do ich kamuflowania. Głównym przesłaniem konferencji było wskazanie, że tylko wspólne działania różnych służb i instytucji są skuteczne w walce z substancjami psychoaktywnymi, stad też nie przypadkowy był tytuł konferencji „Razem przeciw dopalaczom” 

 

opr. Agnieszka Pastuszka 

PSSE Starachowice