Opóźniona dostawa szczepionki (odra, świnka, różyczka)

Szanowni Państwo,

      Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2015 roku wpłynęła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, za  pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia,  informacja z firmy GSK Commercial Sp. z o.o. o opóżnieniu  planowanej na październik/litsopad 2015 dostawy szczepionki przeciwko odrze, śwince i różycze. Jako powód opóźnienia terminu dostawy Firma wskazała na wydłużony proces zwalniania jakościowego  serii tej szczepionki, a tym samym wydłużenie testów jakościowych, co wpływa bezpośrednio na termin dostawy do Polski. W związku z tym przedmiotowa  dostawa ma zostać zrealizowana w terminie listopad/grudzień bieżącego roku.

     Jednocześnie w informacji wyjaśniającej Firma podkreśla, że szczepionki są preparatami biologicznymi a proces ich produkcji jest bardzo czasochłonny i skomplikowany. Szczepionki przechodzą  setki testów jakości i bezpieczeństwa zanim zostaną udostępnione pacjentom, wobec czego jeśli na jakimkolwiek etapie kontroli pojawią się wątpliwości, badania są powtarzane, co dodatkowo wydłuża czas ich wytwarzania. W zależności od rodzaju szczepionki, jej cykl produkcyjny trwa od pół roku do nawet 2 lat. Dlatego, przy zwiększającym się zapotrzebowaniu na szczepionki na świecie, mogą wystąpić opóźnienia produkcyjne i trudności w dopasowaniu poziomu dostaw do aktualnych potrzeb w danym kraju.

     Ponadto informuję, że Firma zobowiązała się do dołożenia wszelkich starań, aby  zrealizować  podpisany kontrakt w celu zminimalizowania opóźnień w relizacji szczepień przeciwko odrze śwince i różyczce .