Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem z produkcją i dystrybucją szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

Producent szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTaP) powiadomił 29 października 2015 r. Ministerstwo Zdrowia, że nie dostarczy całości zakupionej szczepionki z powodu problemów z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości dawek. W związku z tym natychmiast podjęliśmy działania mające na celu zakupienie szczepionki u innych producentów.

Wszystkie dzieci, które powinny być po raz pierwszy szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTaP) otrzymają szczepionkę w terminie. Jednak – w związku z niewywiązaniem się producenta z umowy – może dojść do sytuacji, w której dzieci 6-letnie będą szczepione z opóźnieniem tzw. dawką przypominającą.

 

Przesunięcie nawet o kilka miesięcy terminu kolejnych szczepień nie wpłynie negatywnie na proces uodparniania się dzieci – opinię w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska.  

Uspokajamy rodziców i opiekunów – zdrowie Państwa dzieci nie jest zagrożone. Dzieci będą szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w sposób zapewniający uodpornienie. Punkty szczepień będą ustalać terminy tak, aby w pierwszej kolejności były szczepione te dzieci, które najdłużej czekają na szczepienie.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Ministerstwo Zdrowia apeluje do Państwa o współpracę z lekarzami sprawującymi opiekę nad dziećmi i stawianie się na szczepienia w wyznaczonych terminach.

/-/ Dagmara Korbasińska
Dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka
w Ministerstwie Zdrowia

 

źródło:http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zapewnienia-szczepien-ochronnych-dzieciom-w-zwiazku-z-problemem-z-produkcja-i-dystrybucja-szczepionki-przeciwko-blonicy,-tezcowi-i-krztuscowi