AKTUALIZACJA NA TEMAT ZAKAŻEŃ MERS-COV NA ŚWIECIE

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) należy do tej samej grupy co wirus SARS, który był czynnikiem etiologicznym wystąpienia zachorowań na zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) na przełomie 2002 i 2003 roku (8422 przypadki, w tym 916 śmiertelnych). Pierwsze dwa przypadki zakażeń MERS-CoV zgłoszone zostały przez WHO we wrześniu 2012 r. i dotyczyły obywatela Kataru i obywatela Arabii Saudyjskiej.  Zgodnie z danymi ECDC na dzień 22 maja 2014 r. całkowita liczba przypadków zakażeń wywołanych MERS-CoV na  świecie wynosiła 665, w tym 205 przypadków śmiertelnych. Przypadki zgłoszono z:

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Gruźlicy – 24 Marca 2015 r.

Gruźlica nadal stanowi problem zdrowia publicznego na świecie, pomimo intensywnych działań w zakresie jej zapobiegania, jak i leczenia.
Po II wojnie światowej gruźlica w Polsce była jedną z dominujących przyczyn umieralności. Od lat 50. XX wieku zapadalność na gruźlicę w Polsce spadła  ponad dziesięciokrotnie. Obecnie na gruźlicę  choruje niewielki odsetek dzieci i młodzieży, a najwięcej zachorowań stwierdza się u osób starszych, zwłaszcza po 60. roku życia. To dowodzi, że do nowych zakażeń prątkiem dochodzi w Polsce rzadko, a na gruźlicę zapadają głównie osoby zakażone nim w przeszłości.
Podstawową metodą walki z gruźlicą w Polsce jest szybkie wykrywanie zachorowań  i zapewnienie wszystkim chorym skutecznego leczenia.
Nadzór nad gruźlicą sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna a jego zasady reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Na poziomie krajowym dane liczbowe dotyczące zachorowań na gruźlicę są zbierane i analizowane przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jako krajową jednostkę specjalistyczną właściwą do spraw gruźlicy, a także właściwą w zakresie współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

 ULOTKA GRUŹLICA

Więcej informacji na: www.gruzlica.gis.gov.pl