COVID-19 Zalecenia GIS dla Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu

Zalecenia GIS dotyczące postępowania przeciwepidemicznego dla Inspekcji Transportu Drogowego podczas kontroli środków transportu w związku z istnieniem potencjalnego ryzyka zakażenia koronawirusem 

1. Koronawirus przenosi się:

- bezpośrednio, drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. 

Odległość 1-1,5 m od drugiej osoby, z którą rozmawia się, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku.  

- pośrednio poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny. 

2. Dlatego też:

a) Podczas kontroli transportu indywidualnego (samochody osobowe, tiry, inne, do których nie wchodzi się podczas kontroli) zaleca się:

- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m);

- po wykonaniu czynności umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%); 

- pamiętać, aby w trakcie wykonywania czynności i w czasie przed umyciem lub zdezynfekowaniem rąk nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

b) Podczas kontroli transportu zbiorowego (autokary, busy i inne, do których wchodzi się podczas kontroli), w przypadku, kiedy wiadomo, że w pojeździe znajduje się osoba chora (kaszel, gorączka, duszność, trudności w oddychaniu) wracająca z kraju gdzie szerzy się koronawirus  należy pamiętać aby:

- założyć maseczkę na nos i usta pamiętając, aby jej brzegi możliwie ściśle dolegały do skóry twarzy; osoby noszące okulary powinny pamiętać o tym, aby najpierw założyć maseczkę, a następnie okulary;  

- nie dotykać maseczki w trakcie używania, zdejmować jej i ponownie zakładać tej samej, a także nosić dłużej niż 2 godziny (pod wpływem wydzieliny oddechowej ulega zawilgoceniu i traci swoje właściwości ochronne);

- założyć rękawiczki ochronne – jeśli dostępne,

- po wykonaniu czynności zdjąć rękawiczki, maseczkę i usunąć je od razu do pojemnika na odpady lub do worka, który jak najszybciej usunąć do odpadów;

- po wykonaniu czynności umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej),

- w trakcie wykonywania czynności i w czasie przed umyciem lub zdezynfekowaniem rąk nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W innym przypadku zakładanie maseczki nie jest wymagane.

c) Wobec osoby z widocznymi objawami chorobowymi takimi jak: gorączka, silny kaszel, trudności w oddychaniu zaleca się stosowanie następujących zasad:

- jeśli podróżuje z krajów gdzie występują zakażenia koronawirusem  (szczególnie z Chin, Korei Płd., Włoch) oraz nie minęło 14 dni od czasu kiedy przebywała w tym kraju - nie powinna kontynuować podróży. Należy wezwać karetkę pogotowia, która przetransportuje osobę do szpitala zakaźnego, oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego i powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się na stronie https://gis.gov.pl/mapa/);

- zabezpieczenie jej w maseczkę ochronną i poinstruowanie, że:

• nie powinna zdejmować maseczki, ale też nosić jej dłużej niż 2 godziny (pod wpływem wydzieliny oddechowej ulega zawilgoceniu i traci swoje właściwości ochronne),

• powinna zachować bezpieczną odległość (1-1,5 m) kontaktując się z innymi osobami,

• w trakcie oczekiwania na karetkę, jeśli jest taka możliwość, powinna przesiąść się na koniec autobusu w odległości minimum 1-1,5 m od pozostałych pasażerów,

• jeśli podróż będzie trwała dłużej niż 2 godz.:

- po zdjęciu maseczki należy usunąć ją wprost do pojemnika na odpady lub do woreczka, który jak najszybciej należy usunąć do odpadów, 

- zdezynfekować lub umyć ręce wodą z mydłem,

- pamiętać o tym, aby podczas kaszlu lub kichania usta i nos zasłaniać chusteczką jednorazową, którą należy usunąć do odpadów lub woreczka na odpady (jw.) lub kichać i kasłać w zgięcie łokciowe,

- nie kasłać, nie kichać w kierunku innych osób;

d) Wobec pozostałych osób z kontaktu z osobą chorą zaleca się:

- przekazać im ulotkę bądź przekazać informację w niej zawartą (okienko poniżej), ew. we współpracy z przedstawicielem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, jeśli to możliwe,

- zebrać ich dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, w tym powiat, nr telefonu do kontaktu i ew. e-mail i przekazać je do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, celem podjęcia dalszego postępowania.

3. Preferowany rodzaj maseczek: wg WHO i ECDC - maseczki N95, FFP2 lub równoważne.

4. Preferowany rodzaj rękawiczek: cienkie, jednorazowe, rodzaj materiału nie ma znaczenia.

Treść informacji dla podróżujących:


INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ, IRANU

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl