FESTYN PROFILAKTYCZNY

„NIE BIORĘ, NIE PIJĘ, NIE PALĘ” 

       

Dnia 7 lipca 2013  w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" oraz w ramach realizacji Projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wzięła udział w  festynie profilaktycznym, który odbył się na Placu Rekreacyjnym przy Krytej Pływalni ul. Szkolna 14b.

 Celem festynu było popularyzowanie wśród całych rodzin jak i wśród dzieci i młodzieży zdrowego i sportowego stylu życia, z daleka od nałogów i uzależnień. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji przeprowadzono dla dzieci konkurs wiedzy o uzależnieniach. Zainteresowanym przekazywano informacje o szkodliwości palenia tytoniu i wpływie uzależnień na organizm. Motywowano także do pracy nad wyjściem z nałogu, podpowiadając gdzie i jakiej pomocy szukać można w radzeniu sobie z uzależnieniem. Oprócz materiałów edukacyjnych dotyczących nikotynizmu, rozprowadzano także ulotki dotyczące niebezpiecznego zjawiska zażywania tzw. dopalaczy, oraz odblaskowe kamizelki z hasłem „Stop pijanym kierowcom”. 

W festynie udział wzięło tysiąc osób 

 

Działanie wykonane w ramach  „PROFILAKTYCZNGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.