RODZINNY FESTYN PROFILAKTYCZNY „ŻEGNAJ LATO”

   

Dnia 30 sierpnia 2014 pod patronatem Prezydenta Miasta , na Rynku w Starachowicach odbył się  Rodzinny Festyn Profilaktyczny pod hasłem „ Pożegnanie wakacji”, głównym organizatorem była Gmina Starachowice, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Starachowickie Centrum Kultury 

 Podczas festynu poinformowano społeczność lokalną obecną na festynie o trwającym i realizowanym w mieście projekcie PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

Wygłoszono pogadankę nt szkodliwości palenia tytoniu, roli II śniadania w żywieniu dzieci szkolnych  oraz higieny osobistej . 

Wspólnie przedstawicielem Komendy Powiatowej przeprowadzono krótki konkurs dla dzieci dotyczący zdrowego stylu życia ( 10 dzieci wzięło udział) . 

Zainteresowanym przekazywano informacje o szkodliwości palenia tytoniu i wpływie uzależnień na organizm. Motywowano także do pracy nad wyjściem z nałogu, podpowiadając gdzie i jakiej pomocy szukać można w radzeniu sobie z uzależnieniem. Oprócz materiałów edukacyjnych dotyczących nikotynizmu, rozprowadzano także ulotki dotyczące niebezpiecznego zjawiska zażywania tzw. dopalaczy, oraz różnego rodzaju elementy odblaskowe.  

Działanie wykonane w ramach  „PROFILAKTYCZNGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.