SPOTKANIE PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ PCK


8 PAŹDZIERNIKA 2014 w Sali Konferencyjnej „Olimpia” UM Starachowice zorganizowane zostało spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i pracowników szkół prowadzących w placówkach szkolne koła PCK. Przedstawiono wykład multimedialny zatytułowany „Dopalacze – spojrzenie śmierci w oczy”, oraz odbyła się projekcja filmu „Dopalacze „

 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek nt środków zastępczych tzw. dopalaczy. 

Spotkania prowadzono wspólnie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji, który zwrócił również uwagę na zachowania ryzykowne, oraz omówił jaka jest odpowiedzialność prawna związana z posiadaniem narkotyków.

Drugim tematem było przedstawienie informacji na temat Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, który jest realizowany przez Inspekcję Sanitarną w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Działanie wykonane w ramach  „PROFILAKTYCZNGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.