DOPALACZE – IM WIĘCEJ WIESZ - TYM ŁATWIEJ SIĘ BRONISZ

27 października 2014 w Gimnazjum nr 2 w Starachowicach zorganizowano cykl spotkań  edukacyjnych dla młodzieży. Przedstawiono wykład multimedialny dotyczący profilaktyki  uzależnień zatytułowany „Im więcej  wiesz – tym łatwiej się bronisz”, oraz odbyła się projekcja filmu „Dopalacze „

 Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek nt środków zastępczych tzw. dopalaczy. 

Spotkania prowadzono wspólnie z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji, który zwrócił również uwagę na zachowania ryzykowne, oraz omówił jaka jest odpowiedzialność prawna związana z posiadaniem narkotyków.

Drugim tematem było przedstawienie informacji na temat Profilaktycznego Programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.  

 Działanie wykonane w ramach  „PROFILAKTYCZNGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”.

 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.