SPOTKANIE PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNE w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach

19 stycznia 2015r w III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Starachowicach zorganizowane zostało spotkanie profilaktyczno - edukacyjne dla uczniów, którzy uczestniczą w realizacji programu „ARS czyli jak dbać o miłość?”  - udział wzięło 30 osób. 

Przedstawiono wykład multimedialny zatytułowany „Dopalacze – spojrzenie śmierci w oczy”, oraz odbyła się projekcja filmu „Dopalacze”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały edukacyjne w formie ulotek nt środków zastępczych tzw. dopalaczy. 

 

Drugim tematem było przedstawienie informacji nt. rozpoczętej kampanii społecznej ph. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, której celem jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Działanie wykonane w ramach  „PROFILAKTYCZNGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”. 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy 

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.