ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS

KONFERENCJA „POROZMAWIAJMY O AIDS”

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS mają w naszym mieście kilkuletnią tradycję, również w tym roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach oraz Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowali konferencję dla uczniów szkół średnich pod hasłem „Porozmawiajmy o AIDS”. Wśród zaproszonych gości obecna była Pani Wiceprezydent Ewa Skiba, która zawsze popiera działania związane z szeroko pojętą profilaktyką, przedstawicielka Starosty Starachowickiego oraz lokalne media.

Czytaj więcej...

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z AIDS 2018 IMPREZA PROZDROWOTNA „MŁODOŚĆ BEZ RYZYKA”

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS mają w Starachowicach wieloletnią tradycję, niosą przesłanie nadziei, współczucia i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. W tym roku dnia 11 grudnia w sali OLIMPIA przy Urzędzie Miasta w Starachowicach, odbyła się impreza prozdrowotna dla młodzieży szkół gimnazjalnych. Wzięły w nim udział reprezentacje Gimnazjów nr 1, 2, 3, 4 i Gimnazjum Społecznego STO.  Organizatorami spotkania pod hasłem „Młodość bez ryzyka” był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Czytaj więcej...

NIE DAJ SZANSY AIDS – BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS mają w Starachowicach wieloletnią tradycję, niosą przesłanie nadziei, współczucia i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. W tym roku dnia 8 grudnia w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki uprzejmości kierownictwa, odbyła się impreza prozdrowotna dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Mam czas rozmawiać o teście na HIV

W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS  „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”, promująca dialog o tym dlaczego, kiedy i po co powinniśmy wykonać test. 

Czytaj więcej...

Spotkanie edukacyjne w ZSZ nr 2

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża wzorem lat ubiegłych zorganizowali  spotkanie edukacyjne dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Gościem specjalnym spotkania był p. Roman Latoszyński konsultant i edukator w zakresie HIV/AIDS, pracownik Punktu Testującego Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z Warszawy. Jego słowa wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród obecnej na spotkaniu młodzieży.

Czytaj więcej...