Światowy Dzień AIDS 2012

Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS - święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku. 

W tym dniu na całym świecie, w tym również w Polsce odbywają się m.in. konferencje, happeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS (Polska) w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS od 2001 roku prowadzi kampanie multimedialne. 

 

Znakiem obchodów jest "Czerwona kokardka" , która symbolizuje solidarność 

z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. 

Kokardka jest znakiem poświęcenia i zaangażowania w walkę z AIDS.

Zakażenie HIV jest problemem nie tylko medycznym, ale i społecznym - osoby zakażone spotykają się często odrzuceniem, temat HIV i AIDS ze względu na drogi przenoszenia zakażenia wywołuje bardziej emocje, niż merytoryczną dyskusję, a niedobór informacji owocuje niepokojem i wrogością.

Eksponowanie "Czerwonej kokardki" zwraca uwagę na inicjatywy podejmowane przez instytucje państwowe, samorządowe i społeczno- obywatelskie w związku z HIV/AIDS oraz przypomina o konieczności osobistej przezorności w obliczu ryzyka, którego nie widać.

Rozpowszechnienie tego symbolu stanowi pierwszy krok na drodze do oswojenia tematyki HIV i AIDS, co powinno zaowocować ograniczeniem liczby nowych zakażeń i wzrostem zrozumienia dla sytuacji osób żyjących z HIV. 

 

- UNAIDS ogłasza w Warszawie światowy Raport 2012 na temat epidemii HIV/AIDS

- czerwone wstążeczki (jpg, png)