Spotkanie edukacyjne w ZSZ nr 2

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża wzorem lat ubiegłych zorganizowali  spotkanie edukacyjne dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Gościem specjalnym spotkania był p. Roman Latoszyński konsultant i edukator w zakresie HIV/AIDS, pracownik Punktu Testującego Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” z Warszawy. Jego słowa wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród obecnej na spotkaniu młodzieży.

Podczas wykładu przestrzegał ich przed podejmowaniem ryzykownych zachowań mogących doprowadzić do zakażenia wirusem HIV. Przekonywał młodzież, aby traktowała swoje zdrowie, jako najcenniejszy skarb. Poruszony został również temat bardzo ważny dla osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS, a mianowicie tolerancji ze strony społeczeństwa, której ciągle jest za mało.  Została również przedstawiona prelekcja st. sierżant Agnieszki Staryczenkow - asystenta Zespołu ds. Ochrony Praw Człowiek z Komendy Wojewódzkiej Policji  w Kielcach pod tytułem „Przeciwdziałanie dyskryminacji”. Omówiła w niej aspekty dyskryminacji osób, które różnią się od innych czy to pod względem narodowości, wyznania czy też choroby. Zwróciła również uwagę na występujące wśród ludzi stereotypy, które mogą prowadzić do uprzedzeń.  Wszyscy uczniowie otrzymali materiały edukacyjne w formie broszur, ulotek, zakładek oraz przedstawiono informacje dotyczące kampanii edukacyjnej Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać”, która promuje dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.