NIE DAJ SZANSY AIDS – BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS mają w Starachowicach wieloletnią tradycję, niosą przesłanie nadziei, współczucia i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. W tym roku dnia 8 grudnia w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki uprzejmości kierownictwa, odbyła się impreza prozdrowotna dla młodzieży szkół gimnazjalnych.

Wzięły w nim udział reprezentacje Gimnazjów nr 1, 2, 3, 4 i Gimnazjum Społecznego STO.  Organizatorami spotkania pod hasłem „NIE DAJ SZANSY AIDS – BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY” był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Impreza prozdrowotna podzielona została na dwie części: edukacyjną i konkursową. Młodzież w części konkursowej prezentowała przygotowane inscenizacje o tematyce HIV/AIDS, oraz opowiadanie dotyczące problemu HIV/AIDS i akceptacji osób żyjących z HIV (twórczość własna). Szkoły przybyły z wykonanymi własnoręcznie transparentami dotyczącymi problematyki HIV/AIDS. Wszystkie szkoły otrzymały materiały edukacyjne. Punktem kulminacyjnym było wręczenie dyplomów, podziękowań  i nagród dla szkół biorących udział w spotkaniu.