OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z AIDS 2018 IMPREZA PROZDROWOTNA „MŁODOŚĆ BEZ RYZYKA”

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS mają w Starachowicach wieloletnią tradycję, niosą przesłanie nadziei, współczucia i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. W tym roku dnia 11 grudnia w sali OLIMPIA przy Urzędzie Miasta w Starachowicach, odbyła się impreza prozdrowotna dla młodzieży szkół gimnazjalnych. Wzięły w nim udział reprezentacje Gimnazjów nr 1, 2, 3, 4 i Gimnazjum Społecznego STO.  Organizatorami spotkania pod hasłem „Młodość bez ryzyka” był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny i Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Impreza prozdrowotna podzielona została na dwie części: edukacyjną i konkursową. W części edukacyjnej została przedstawiona prelekcja przedstawiciela Komendy Powiatowej policji w Starachowicach pod tytułem „Prawa człowieka - przeciwdziałanie dyskryminacji”. Omówiono w niej aspekty dyskryminacji osób, które różnią się od innych czy to pod względem narodowości, wyznania czy też choroby. Zwróciła również uwagę na występujące wśród ludzi stereotypy, które mogą prowadzić do uprzedzeń.  Młodzież w części konkursowej prezentowała przygotowane inscenizacje o tematyce HIV/AIDS, oraz opowiadanie dotyczące problemu HIV/AIDS i akceptacji osób żyjących z HIV (twórczość własna). Szkoły przybyły z wykonanymi własnoręcznie transparentami dotyczącymi problematyki HIV/AIDS. Wszystkie szkoły otrzymały materiały edukacyjne. Punktem kulminacyjnym było wręczenie dyplomów podziękowań  i nagród dla szkół biorących udział w spotkaniu przez Wiceprezydenta Miasta p. Jerzego Miśkiewicza.