ZDRÓWKO NA BIS

Dnia 1 czerwca 2018  w ramach zorganizowanego przez Kino Helios w Starachowicach Dnia Dziecka przed prelekcją filmu odbyło się odbyło się spotkanie edukacyjne skierowane do dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mircu oraz Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach zatytułowane „ZDRÓWKO NA BIS”. Spotkanie prowadziły  asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka PSSE Starachowice oraz st. sierżant Anna Kroner z KPP w Starachowicach.

Mówiono o niebezpieczeństwie, jakie niosą kleszcze i jak się przed nimi chronić.  Pracownik Inspekcji Sanitarnej dał dzieciakom dużo cennych rad, jak zdrowo i bezpiecznie spędzić wakacje, oraz co należy robić, by unikać zakażeń groźnymi bakteriami. Podczas prelekcji nawiązano do Światowego Dnia Bez Tytoniu i problemu biernego palenia. Rozmawiano z dziećmi na temat asertywności, zwrócono się z prośbą o przekazanie zakładek z hasłem „Nie pal przy mnie proszę” osobą dorosłym, które przy nich palą papierosy.   Policjantka opowiadała jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą oraz przestrzegała przed występującymi zagrożeniami, zarówno w ruchu drogowym jak i w domu. Na zakończenie prelekcji dla dzieci zorganizowano konkurs. Uczestnicy otrzymali książeczki „Zdrówka na bis”, zakładki „Nie pal przy mnie proszę” oraz elementy odblaskowe. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie zebranych dzieci, które  chętnie uczestniczy w dyskusji.   Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat zdrowia oraz utrwalenie wielu przydatnych i ciekawych informacji.