PROFILAKTYKA UZALEZNIEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W STARACHOWICACH

W ramach podtrzymania rezultatów projektu KIK 68 Profilaktyczny Program w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i Innych Środków Psychoaktywnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Starachowicach asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka oraz sierż.sztab. Anna Kroner z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach przeprowadziły spotkanie edukacyjne dotyczące szeroko pojętej profilaktyki uzależnień.

Zgłębiono zagadnienia dotyczące uzależnień, przestrzegano przed sięganiem po środki odurzające: narkotyki, dopalacze, leki. Uczniów zapoznano z odpowiedzialnością prawną oraz karami jakie grożą za posiadanie i udostępnianie narkotyków bądź dopalaczy.  Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych wynikających z zażywania środków odurzających. Mówiono również o sytuacjach w jakich młodzież najczęściej sięga po niedozwolone środki oraz celach, jakimi kierują się handlarze tych środków. Uczniowie obejrzeli fragmenty filmu edukacyjnego z serii „Nie zamykaj oczu” pt. „Piłem i brałem” pokazujące historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Jego wyznanie o początkach i konsekwencjach uzależnienia było dla zebranych uczniów przestrogą przed sięganiem po te niebezpieczne używki.