PAPIEROSY TRADYCYJNE A NOWE FORMY PALENIA

18 lutego 2020 w Sali Konferencyjnej OLIMPIA przy Urzędzie Miasta Starachowice odbyło się szkolenie dotyczące programów edukacji antytytoniowej oraz szeroko pojętej edukacji onkologicznej.  Wykład zatytułowany PAPIEROSY TRADYCYJNE A NOWE FORMY PALENIA przedstawiła Jadwiga Zapała specjalista ds. promocji zdrowia ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Omówiła w nim szkodliwy wpływ palenia e-papierosów oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych na zdrowie. Podkreśliła jak bardzo niepokojącym zjawiskiem jest to, że palenie rozpoczyna już młodzież w wieku szkolnym.

Dlatego tak ważne jest przekazanie jej informacji n/t szkodliwości palenia tytoniu i wykształcenie postaw asertywnych wobec tego zjawiska. Nauczycielom przekazano informacje o EVALI nowej jednostce chorobowej, która jest związana z używaniem e-papierosów. Dotyczy ona zwłaszcza młodzieży, która intensywnie "wapuje".  Agnieszka Pastuszka – asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej podsumowała realizację programów antytytoniowych w placówkach nauczania. Przypomniała cele i założenia programów „Nie Pal przy mnie proszę” ; „Znajdź właściwe rozwiązanie” : „Czyste powietrze wokół nas” oraz „Bieg po zdrowie”. Na zakończenie podkreślono bardzo istotną rolę profilaktyki oraz programów edukacji antytytoniowej realizowanych w przedszkolach i szkołach.   Szkolnym koordynatorom programów przekazano materiały edukacyjne w formie poradników, ulotek, broszur i plakatów.