TRZYMAJ FORMĘ PO RAZ „14”

  

23 stycznia 2020r w Sali Konferencyjnej „Olimpia” Urzędu Miasta w Starachowicach odbyło się szkolenie dla koordynatorów Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod nazwą „Trzymaj Formę!”.  Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę” w roku szkolnym 2019/2020 realizowany jest w 27 szkołach podstawowych w klasach V-VIII.

Czytaj więcej...

TRZYMAJ FORMĘ PONAD NORMĘ

W Sali UM Olimpia w Starachowicach odbyła się impreza prozdrowotna połączona z uroczystym podsumowaniem konkursu plastycznego „Trzymaj Formę ponad normę”. Na konkurs wpłynęło 70 prac z 35 szkół, komisja przyznała nagrody w 2 kategoriach szkoła podstawowa i gimnazjalna. Partnerem działań był Polski Czerwony Krzyż oraz KPP w Starachowicach, a patronat honorowy objęła Pani Starosta Powiatu Starachowickiego Danuta Krępa. Prace oceniała komisja pod przewodnictwem p.Sylwestra Kiełka, dyrektora Państwowego Ogniska Plastycznego w Starachowicach, która sprawdzała zgodność z tematem, komunikatywność dla przeciętnego odbiorcy, oryginalność i pomysłowość, a także estetykę pracy.

Czytaj więcej...

SPOTKANIE EDUKACYJNE W RAMACH PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Starachowicach w dniu 22.11.2016 zorganizowane zostało dla uczniów spotkanie edukacyjne. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Halina Szary przedstawiła młodzieży wykłady w których znalazło się bardzo dużo informacji nt zasad zdrowego odżywiania. Celem spotkania było uwrażliwienie i nauczenie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz pomoc w rozwijaniu właściwych nawyków żywieniowych.

Czytaj więcej...

FERIE TO WSPANIAŁY CZAS ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO ABY SPĘDZIĆ JE KOLOROWO

W pierwszy dzień ferii zimowych w  Spółdzielczym Klubie „Wanacja” odbyło się spotkanie prozdrowotne zatytułowane „FERIE TO WSPANIAŁY CZAS ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO ABY SPĘDZIĆ JE KOLOROWO” poświęcone bezpiecznym zachowaniom podczas czasu wolnego, zdrowemu odżywianiu, wartości odżywczej produktów i roli aktywności fizycznej. Zapoznano dzieci z założeniami programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, omówiono z dziećmi talerz zdrowia i 10 zasad racjonalnego żywienia.

Czytaj więcej...

TRZYMAJ FORMĘ AKTYWNIE I ZDROWO

Dnia 25 października 2016 szkoleniem inaugurującym XI edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” rozpoczęto realizację programu w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

Wykład zatytułowany „Aktualne poglądy na temat leczenia skolioz idiopatycznych” wygłosił dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Jacek Wilczyński. Przedstawił w nim następujące zagadnienia: 

Czytaj więcej...