NA BAKIER Z JEDZENIEM

Kolejny raz  w  Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach pracownik ds. PZiOZ , na zaproszenie koordynatora szkolnego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” spotkał się z dziewczętami z klas VI.  Spotkanie miało charakter edukacyjny . Pracownik ds. PZiOZ przedstawił dziewczętom prezentację multimedialną pod tytułem „Na bakier z jedzenie czyli zaburzenia odżywiania” .  Omówiono następujące tematy:

 

- definicja zdrowia i czynniki warunkujące zdrowie 

- zaburzenia odżywiania w tym – anoreksja - bulimia - otyłość 

Omówiono również powikłania medyczne w/w chorób, oraz korzyści zdrowotne płynące z regularnej aktywności fizycznej. Na zakończenie omówiono talerz zdrowia i 10 zasad racjonalnego odżywiania. Dziewczęta obejrzały film edukacyjny „Anoreksja i bulimia” , który wzbudził wśród nich refleksje dotyczące tego groźnego zjawiska cywilizacyjnego. Na zakończenie prowadzono dystrybucję ulotek edukacyjnych nt zdrowego stylu życia.