ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2019 KONFERENCJA - KOCHAM CIĘ ŻYCIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach był organizatorem Konferencji Edukacyjnej pod hasłem „Kocham Cię Życie”, która odbyła się w Sali Olimpia przy Urzędzie Miasta. Konferencja wpisała się w działania związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 2019 i uzyskała pełną aprobatę i poparcie ze strony władz miejskich i władz powiatowych, którzy to byli z nami w tak ważnym dniu. Uroczystego otwarcia dokonała Pani Wiceprezydent Miasta Starachowice Ewa Skiba dziękując nam za podjęcie tak istotnego tematu jakim jest szeroko pojęta profilaktyka chorób nowotworowych.

Czytaj więcej...

ZDROWA DIETA - ZDROWE SERCE

1 kwietnia 2019r z członkami i sympatykami Sekcji Edukacji Obywatelskiej  Uniwersytetu III Wieku w Starachowicach spotkały się Halina Szary Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego oraz Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej. Spotkanie miało charakter profilaktyczno edukacyjny i było inauguracją obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019 w powiecie starachowickim. Zebrani wysłuchali wykładu pt. ZDROWA DIETA ZDROWE SERCE, który przedstawiła p. Halina Szary.

Czytaj więcej...

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2019

 

Sugerowanym Tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2019 jest uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage - UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ (Primary Health Care - PHC). Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu World Health Day w tym roku, jeden z elementów to długoterminowe możliwości komunikacji dla POZ. Będzie również zaznaczona rola zaangażowania specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej...

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2018

„Zdrowie dla wszystkich” – pod takim hasłem odbyła się w Sali OLIMPIA przy Urzędzie Miasta Starachowice konferencja zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2018. Partnerami działań byli: 

- Centrum Zdrowia Vita reprezentowane przez Dyrektora Centrum, dr Tomasza Walendziaka specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy,  

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowany przez dr hab. n. med. Jacka Wilczyńskiego – profesora UJK

Czytaj więcej...