KONFERENCJA ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2016

  

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2016r, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach wraz z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej 7 kwietnia 2015 zorganizował konferencję dotyczącą zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat cukrzycy zatytułowaną „POKONAJ CUKRZYCĘ”. 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Pan Wiceprezydent Miasta Jerzy Miśkiewicz, doradca Prezydenta Miasta Pani Małgorzata Zatorska, przedstawiciel Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej Policji. Grupę słuchaczy stanowili nauczyciele i młodzież ze starachowickich szkół ponadgimnazjalnych oraz seniorzy z Klubu Seniora „Złota Majówka” i Klubu Seniora „Wigor”.

Konferencja rozpoczęła się od przybliżenia idei Światowego Dnia Zdrowia 2016, przedstawienia hasła obchodów i podkreślenie roli edukacji zdrowotnej jako warunku prawidłowej kontroli choroby.  Po uroczystym powitaniu uczestników konferencji  przedstawiono prelegentów i tytuły wykładów: 

1. lek. med. Beata Skorzyńska specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii – wykład zatytułowany „Pokonaj cukrzycę” 

2. dr n med. Aleksandra Serwicka specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii – wykład zatytułowany „Przewlekłe powikłania w cukrzycy”

3. mgr inż. Halina Szary  kierownik Oddziału Sanitarnego PSSE w Starachowicach wykład zatytułowany „ Dieta cukrzycowa – dyscyplina i konsekwencja” 

Po zakończeniu wykładów obecni mieli możliwość zbadania poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego w punkcie diagnostycznym przygotowanym przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Wszyscy mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych i zaopatrzyć się w materiały edukacyjne w punkcie dystrybucyjnym.