DZIEŃ ZDROWIA 2018 - GIMNAZJUM NR 3

Jak co roku w Gimnazjum nr 3 w Starachowicach odbył się Dzień Zdrowia, w którego organizację włączyli się uczniowie pod opieką nauczycieli p. Magdaleny Różyc, p. Krystyny Kasicy, p. Anity Bernatowicz, p. Teresy Sionek i pedagoga p. Aleksandry Nietrzpiel. Dla uczniów gimnazjum wspólnie z PSSE Starachowice został zorganizowany cykl spotkań edukacyjnych. Problematyka zorganizowanych spotkań związana była z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 2018, którego hasło brzmi „Zdrowie dla wszystkich”.

Podczas spotkań uczniowie wysłuchali informacji dotyczących zdrowia i czynników warunkujących zdrowie. Podkreślono, iż bardzo ważnym zadaniem szkoły jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu. Młodzieży przedstawiono materiały edukacyjne przygotowane przez Światową Organizację Zdrowia oraz podstawowe założenia kampanii przygotowane w formie prezentacji multimedialnej. 

Poruszono również temat spożywania przez młodzież nadmiernej ilości napojów energetyzujących, przestrzegano uczniów przed szkodliwym wpływem energetyków na organizm młodych ludzi, zapoznano ich ze składem i możliwością przedawkowania. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. „ Napoje energetyzujące- nadużywanie”, który został wzbogacony o wypowiedzi ekspertów: dietetyka klinicznego oraz psychologa.

W drugiej części „Dnia Zdrowia” dla podkreślenia roli aktywności fizycznej uczennice zaprezentowały pokaz aerobiku i układ ćwiczeń z piłkami. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć informacji dotyczących zdrowego odżywiania, przedstawiony został zbiór porad pod hasłem „Żyj smacznie i zdrowo”. Uczniowie uczestniczyli również w rozwiązywaniu krzyżówek, ćwiczeń i quizów na w/w tematy. Odbyła się również dystrybucja materiałów edukacyjnych oraz broszury promującej zdrowy styl życia przygotowanej przez uczniów Gimnazjum nr 3 pt. „Szlachetne Zdrowie”.  

Na zakończenie podsumowano spotkanie i wyciągnięto wnioski, które świadczą iż młodzież poszerzyła swoją wiedzę oraz została uwrażliwiona na problemy zdrowotne społeczeństwa na całym świecie.