ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2018

„Zdrowie dla wszystkich” – pod takim hasłem odbyła się w Sali OLIMPIA przy Urzędzie Miasta Starachowice konferencja zorganizowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2018. Partnerami działań byli: 

- Centrum Zdrowia Vita reprezentowane przez Dyrektora Centrum, dr Tomasza Walendziaka specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy,  

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowany przez dr hab. n. med. Jacka Wilczyńskiego – profesora UJK

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek, który oficjalnie otworzył konferencję oraz Wiceprezydent Miasta Ewa Skiba.  Grupę słuchaczy stanowili nauczyciele i młodzież ze starachowickich szkół ponadgimnazjalnych.  Zaproszeni z uwagą wysłuchali wykładów, jakie wygłosili prelegenci. Na wstępie przedstawiono najważniejsze przesłanie Światowego Dnia Zdrowia 2018 podkreślając iż powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego. Następnie dr Tomasz Walendziak poruszył tematykę dotyczącą nadwagi i otyłości oraz chorób nowotworowych spowodowanych czynnikami  środowiska oraz niewłaściwym stylem życia. Profesor Jacek Wilczyński podkreślił istotną rolę postawy ciała dla rozwoju człowieka oraz przyczyny wad postawy. Omówił również całodobowy system przeciwdziałania wadom postawy oraz ergonomię stanowiska pracy ucznia. Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego mgr inż. Halina Szary przedstawiła szkodliwy wpływ na zdrowie napojów energetyzujących i konieczność wzbogacania codziennej diety w odżywcze nasiona (słonecznik, dynia, orzechy). 

Podsumowania konferencji dokonała Pani Wiceprezydent Miasta Starachowice Ewa Skiba podkreślając wagę poruszanych zagadnień z zakresu zdrowia oraz potrzebę organizacji  konferencji prozdrowotnych.