ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 2019

 

Sugerowanym Tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2019 jest uniwersalny zasięg/dostęp do opieki zdrowotnej (Universal Health Coverage - UHC), ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ (Primary Health Care - PHC). Jest to kontynuacja ubiegłorocznego tematu World Health Day w tym roku, jeden z elementów to długoterminowe możliwości komunikacji dla POZ. Będzie również zaznaczona rola zaangażowania specjalistów podstawowej opieki zdrowotnej.

World Health Day in 2019 and previous years

https://www.who.int/westernpacific/news/events/world-health-day 

 

 

WHD day Campaign in 2019

https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2019/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2019