NA BAKIER Z JEDZENIEM CZYLI ZABURZENIA ODŻYWIANIA

21.05.2019 w Szkole Podstawowej nr 11 w Starachowicach  pracownik ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, na zaproszenie Dyrekcji Szkoły i koordynatora Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę” p. Iwony Gądek spotkał się z dziewczętami. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Asystent ds. PZiOZ Agnieszka Pastuszka przedstawiła zebranym dziewczętom wykład  multimedialny pod tytułem „Na bakier z jedzenie czyli zaburzenia odżywiania”.

Czytaj więcej...

FESTYN PROFILAKTYCZNY „BIAŁA NIEDZIELA”

 

19 maja 2019, na Placu pod Skałkami w Starachowicach odbył się Festyn Profilaktyczny „Biała Niedziela”. Organizatorami Festynu Profilaktycznego byli: Prezydent Miasta Marek Materek, Starosta Starachowicki Piotr Babicki wraz z Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej i Starachowickim Klubem Amazonek. 

Czytaj więcej...

Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

To już kolejne spotkanie edukacyjne w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” podczas którego asystent ds. Promocji Zdrowia Agnieszka Pastuszka z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz sierż. szt. Anna Kroner z Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach przestrzegały młodzież przed zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Podczas działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Mircu przybliżono słuchaczom jak groźne dla życia i zdrowia może być zażywanie substancji psychoaktywnych zwłaszcza tych, których skład nie jest znany.

Czytaj więcej...