SPOTKANIE EDUKACYJNE DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH KÓŁ PCK

Dnia 25 października na sali konferencyjnej Spółdzielczego Domu Kultury w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego odbyła się doroczna narada dla opiekunów Szkolnych Kół PCK. Uczestniczyli w niej nauczyciele i pedagodzy ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podczas spotkania podsumowano działalność SK PCK za rok szkolny 2016/2017, oraz omówiono harmonogram działań profilaktycznych dla szkół na rok szkolny 2017/2018. 

W drugiej części spotkania, która miała charakter szkoleniowo – edukacyjny wysłuchano wykładów dotyczących uzależnień behawioralnych, które w dzisiejszym świecie dotykają bardzo często dzieci i młodzież. Wprowadzenie w tematykę przygotowała Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, która zapoznała zebranych z mechanizmem uzależnienia, oraz przedstawiła wykład dotyczący uzależnień od smartfonów, telefonu, internetu i komputera. Podkreślono, iż nadużywanie ich wpływa negatywnie na zdrowie i życie młodych ludzi oraz zaburza funkcjonowanie i percepcję świata. Wiodący wykład przedstawiła lekarz psychiatra Agnieszka Sokół, która przekonywała, że uzależnienie z medycznego punktu widzenia to choroba, która wymaga leczenia i psychoterapii. Omówiła przyczyny występowania i granice przyzwyczajenia, które stają się uzależnieniem, oraz kryteria rozpoznawania nałogu wg Goodmana. Na zakończenie wskazała również kierunek działań jak można pomóc osobom uwolnić się od uzależnienia i podkreśliła rolę działań profilaktycznych i edukacji.