XXVI edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia

Dnia 13 grudnia 2017r w gościnnych progach Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach przeprowadzono etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia W roku szkolnym 2017/2018 Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjów oraz szkół średnich zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

• kategoria I – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,

• kategoria II – uczniowie szkół średnich.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia. Organizatorem olimpiady jest  Oddział Rejonowy PCK i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach.

W etapie rejonowym olimpiady wzięło udział 16 uczniów z 16 placówek oświatowych. 

Uczniowi rozwiązywali test składający się z 30 pytań, na podstawie którego komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców :

W kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum przyznano:

I miejsce - Damian Deląg - Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach 

II miejsce – Katarzyna Żurowska – Gimnazjum nr 1 w Starachowicach 

III miejsce – Anna Walendziak – Gimnazjum nr 3 w Starachowicach 

W kategorii szkoła średnia przyznano 

I miejsce – Liwia Trafna – II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

II miejsce – Jakub Gurski – Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach 

III miejsce – Klaudia Kopacz - I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

Gratulujemy zwycięzcą! Laureaci I miejsc będą reprezentować miasto podczas etapu okręgowego w Kielcach.