PRACA

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Starachowicach zatrudni 1 osobę z wyższym wykształceniem (kierunek biologia, chemia), którym przysługuje staż absolwencki finansowany z urzędu pracy. Po odbytym stażu , zapewnia się możliwość zatrudnienia w Oddziale Laboratoryjnym PSSE Starachowice.