RAZEM PRZECIW DOPALACZOM

1 lutego 2018 asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Agnieszka Pastuszka wspólnie ze st. sierżant Anną Kroner z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach przeprowadziły spotkanie  edukacyjne dla uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach, edukacją objęto uczniów 4 klas pierwszych.  Wprowadzenia do spotkania dokonali Dyrektor II LO p.Tadeusz Szczepański oraz Wicedyrektor p. Norbert Kutyła. 

Spotkanie dotyczyło zagrożeń wynikających z zażywania narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Omówiono skutki zażywania środków odurzających i dopalaczy przez młodych ludzi, podkreślając iż nie ma jednego wzorca reakcji na przyjętą substancję – tolerowana przez organizm jednego człowieka, dla innego może być groźną w skutkach trucizną.  Młodzież dowiedziała się o konsekwencjach zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i prawnych wynikających z zażywania środków odurzających. Mówiono również 

o sytuacjach w jakich młodzież najczęściej sięga po niedozwolone środki oraz celach, jakimi kierują się handlarze tych środków. Zaprezentowano spoty edukacyjne integralnie związane z prezentowana tematyką.