FESTYN PROFILAKTYCZNY „BIAŁA NIEDZIELA”

 

20 maja na Placu pod Skałkami w Starachowicach odbył się Festyn Profilaktyczny „Biała Niedziela”. Organizatorami Festynu Profilaktycznego byli:  Prezydent Miasta Marek Materek wraz z partnerami Starostwem Powiatowym w Starachowicach, Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej i Starachowickim Klubem Amazonek. 

Do współpracy zaproszono Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną wraz z Komendą Powiatową Policji w Starachowicach. Obecne na festynie: Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Starachowice oraz st. sierżant Anna Kroner z KPP miały możliwość zapoznać zebranych z tematyką szkodliwego wpływu alkoholu na zdrowie oraz z negatywnymi  zjawiskami towarzyszącymi nieodpowiedzialnemu spożywaniu alkoholu. Zebrani dowiedzieli się na przykład o tym, w jaki sposób zmieniają się reakcje i zachowania nietrzeźwego kierowcy, jak długo alkohol może utrzymywać się w organizmie oraz jakie konsekwencje grożą jadącym „na podwójnym gazie”. Uczestnicy festynu zainteresowani byli również odpowiedzialnością ciążącą na nich w wypadku popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Bardzo duże zainteresowanie wzbudził przeprowadzony konkurs 

z alkogoglami. Uczestnicy odpowiadali również na pytania związane z profilaktyką alkoholową, następnie z trudem radzili sobie z zaproponowanymi przez prowadzących konkurencjami, gdyż alkogogle zniekształcają spostrzeganie, obniżają koncentrację, spowalniają czas reakcji, zniekształcają obraz, imitują podwójne widzenie, powodują niemożność oceny odległości i brak koordynacji mięśniowej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody. Festyn cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i był doskonałą okazją do podkreślenia istotnej roli profilaktyki.