Konferencja „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW”

Dnia 4 października 2018 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach odbyła się Konferencja „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA SENIORÓW”. Przedsięwzięcie zorganizowali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach w ramach projektu „Świętokrzyska Koalicja Seniorów” dofinansowanego z rezerwy celowej rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020. Grupę docelową do której skierowano działanie stanowili seniorzy, którzy  przybyli z różnych stowarzyszeń oraz klubów działających na terenie naszego powiatu.

Uczestnicy z ciekawością słuchali wykładów dotyczących, tego jak skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą ich spotkać. Omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak zgubienia się w lesie, oszustwa na tzw. „wnuczka”, prawa jakie mają po zawarciu niekorzystnych umów, czy bezpieczeństwo seniora jako uczestnika ruchu drogowego. Wykład zatytułowany „Kleszcze niebezpiecznie blisko przedstawiła p. Ewa Dróżdż – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach. Mówiła o zagrożeniach jakie niosą kleszcze, jakie choroby przenoszą oraz jak się przed nimi chronić. Podkreśliła rolę właściwego ubioru przed wyjściem na spacer, do lasu, do parku oraz rolę skutecznych metod usuwania kleszczy. Zwróciła uwagę na możliwość uniknięcia kleszczowego zapalenia mózgu poprzez szczepienia ochronne. 

W spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach nadkom. Paweł Szczepaniak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Starachowicach pani Ewa Dróżdż, Asystent do spraw Oświaty i Promocji Zdrowia pani Agnieszka Pastuszka, Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta 

w Starachowicach pani Anna Madejska oraz inżynier nadzoru Nadleśnictwa 

w Starachowicach pan Piotr Dygas.