LEKKI TORNISTER ??

W ramach Akcji Ważenia Tornistrów zainaugurowanej dnia 1 października 2018, który to od tego roku uznano za Ogólnopolski Dzień Tornistra tak jak w całym kraju na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach przeprowadzono ocenę obciążenia uczniów tornistrami. 

Celem akcji jest uświadomienie dzieciom i ich rodzicom jakie skutki niesie za sobą nadmierne obciążenie kręgosłupa nieprawidłową wagą tornistra, a także wskazanie na konieczność wprowadzenia szkolnych rozwiązań, które na trwałe wyeliminują problem zbyt ciężkich tornistrów.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Starachowicach: Grażyna Górecka mł. asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej przeprowadzili akcję w dwóch szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach gmina Pawłów. 

Ogółem badaniem objęto 543 uczniów z klas I-VIII po dwa oddziały z każdego rocznika. Do analizy wyników przyjęto proporcję wagi ciała dziecka do wagi tornistra. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, aby waga tornistra nie przekraczała 10 do 15% masy ciała dziecka. 

Wykonane pomiary wskazują, że zbyt ciężkie plecaki nosi:

- 79,6%  uczniów - powyżej wysokiej normy 

- 33,5% uczniów – powyżej niskiej normy 

- 13% uczniów – z przekroczeniem w obydwóch normach 

Wyniki badań przesłane zostały do dalszych analiz do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.