UROCZYSTE ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POETYCKIEGO „NIE POZWÓL ODLECIEĆ SWOJEMU SZCZĘŚCIU”

Konkurs „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” został ogłoszony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach oraz Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Starachowicach i skierowany był do uczniów klas III szkół gimnazjalnych oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. 

Celem konkursu było:  

• kształtowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów 

• kształtowanie umiejętności dokonywania świadomych i przemyślanych decyzji,

• wylansowanie mody na życie bez uzależnień z naciskiem na profilaktykę dopalaczy 

• znalezienie zrozumiałych argumentów przekonujących otoczenie do życia bez alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

• umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat profilaktyki uzależnień 

Na konkurs wpłynęło ogółem 11 wierszy, 6 ze szkół podstawowych i 5 ze szkół gimnazjalnych. Komisja oceniła nadesłane wiersze pod względem samodzielności wykonania, zgodności

z regulaminem, pomysłowości, oryginalności i trafności argumentów oraz wyrażenie własnych przemyśleń i spostrzeżeń na w/w temat. 

 

Komisja przyznała w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce dla Mateusza Zielińskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Kochanowskiego

II miejsce dla Karoliny Pocheć ze Szkoły Podstawowej Nr 13 im. K. Makuszyńskiego

III miejsce dla Oliwiera Mazonika ze Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Obrońców Westerplatte oraz 3 wyróżnienia dla: Dominiki Walkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. K. Makuszyńskiego w Adamowie, Aleksandry Mergalskiej ze Szkoły Podstawowej 

w Jadownikach i Mai Pocheć ze Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szeregów Szeregów  w Starachowicach.

 

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce dla Julii Zaręby z Gimnazjum Nr 3 im. H. Sienkiewicza

II miejsce dla Zuzanny Mazurkiewicz z Gimnazjum Nr 4 im. Polskich Noblistów

III miejsce dla Weroniki Zielińskiej z Gimnazjum Nr 1 im. gen. A. Hedy „Szarego” 

oraz 2 wyróżnienia dla: Wiktorii Słyk klasa gimnazjalna Szkoła Podstawowa im. K. i J. Spytków w Mircu i Julii Mazur z Gimnazjum Nr 2 im. St. Żeromskiego w Starachowicach.

 

Laureaci konkursu i uczniowie wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.