XXVII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PCK

Dnia 12 grudnia 2018r w gościnnych progach Sali Konferencyjnej Olimpia przy Urzędzie Miasta w Starachowicach przeprowadzono etap rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w roku szkolnym 2017/2018 Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjów oraz szkół średnich zarówno publicznych, jak i niepublicznych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

• kategoria I – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,

• kategoria II – uczniowie szkół średnich.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia. Organizatorem olimpiady jest  Oddział Rejonowy PCK i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach.

W etapie rejonowym olimpiady wzięło udział 10 uczniów z 10 placówek oświatowych. 

Uczniowi rozwiązywali test składający się z 30 pytań, na podstawie którego komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców :

W kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum przyznano:

I miejsce – Żurowska Katarzyna – Gimnazjum nr 4 Starachowice

II miejsce – Klamczyński Tobiasz – Szkoła Podstawowa Jadowniki 

III miejsce – Kwiatek Karolina  – Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach  

W kategorii szkoła średnia przyznano 

I miejsce – Nowak Katarzyna – II Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach

II miejsce – Pocheć Angelika – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach 

III miejsce – Kopacz Klaudia  - I Liceum Ogólnokształcące w Starachowicach 

Gratulujemy zwycięzcą! Laureaci I miejsc będą reprezentować miasto podczas etapu okręgowego w Kielcach.