TRZYMAJ FORMĘ PO RAZ „13”

28 lutego w Sali Konferencyjnej „Olimpia” Urzędu Miasta w Starachowicach odbyło się szkolenie dla koordynatorów  XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pod nazwą „Trzymaj Formę!”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program „Trzymaj Formę!” realizowany jest w szkołach podstawowych w klasach V-VIII oraz w obecnych klasach III gimnazjalnych. Do realizacji programu w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiły 24 placówki. 

Na wstępie Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej podsumowała realizację XII edycji programu „Trzymaj Formę!” oraz przedstawiła założenia XIII edycji programu w roku szkolnym 2018/2019. Szczegółowo omówiła zasady trwającego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę” oraz przypomniano zebranym o konieczności sporządzenia sprawozdań na platformie online po zakończeniu realizacji programu.

W drugiej części szkolenia Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego Halina Szary przedstawiła wykład zatytułowany „JEDZENIE W BARACH FAST-FOOD-IGRASZKI ZE ZDROWIEM”. Omówiła skutki nieprawidłowego odżywiania dzieci i młodzieży, przedstawiła czym grozi nadmierne spożywanie przez uczniów  produktów typu fast food, słodzonych napoi oraz napoi energetycznych. Na zakończenie odbyła się dystrybucja materiałów edukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli.