„ARS, czyli jak dbać o miłość?”

W związku z realizacją programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na terenie powiatu starachowickiego, dnia 18 marca 2019r szkolni koordynatorzy już po raz szósty spotkali się w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starachowicach na szkoleniu przygotowującym do realizacji działań. Koordynatorom przypomniano metodykę realizacji programu, cele główne i szczegółowe. Podsumowano ubiegłoroczną edycję, w której brały udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta Starachowice.

Podkreślono, iż wyjątkowość tego programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.  Przekazano materiały edukacyjne oraz druki sprawozdań i ankiety ewaluacyjne. Omówiono szczegółowo regulamin Konkursu „Szkoła wolna od używek” organizowany w ramach programu edukacyjnego: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. 

W szkoleniu wzięli również udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach, którzy na co dzień współpracują z PSSE Starachowice realizując wspólnie działania związane z profilaktyką uzależnień w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu, wyrobów tytoniowych i zażywania środków odurzających oraz tzw. „dopalaczy”. Szkolenie było doskonałą okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy koordynatorami a także omówienia problemów, które napotykają w swojej pracy realizowanym przedsięwzięciu.