Wizytacja Zespołu Roboczego Kapituły Nagrody „Koziołek” w Starachowicach

Zespół Roboczy przy Kapitule Nagrody Koziołek wizytował 28 marca br. Powiat Starachowicki. Podczas spotkania, w Kinie Kotłownia Muzeum Przyrody i Techniki im. J. Pazdura w Starachowicach podsumowano działania z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki realizowane w ubiegłym roku. Powiat Starachowicki po raz kolejny znalazł się w gronie samorządów pretendujących do nagrody „Koziołek”, przyznawanej za wzorową realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. 

O tym, jakie działania były podejmowane w ubiegłym roku na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia  i poprawy porządku publicznego w naszym powiecie rozmawiano 28 marca br. podczas wizyty Zespołu Roboczego przy Kapitule Nagrody „Koziołek” w Starachowicach. Spotkanie z udziałem członków tego zespołu oraz przedstawicieli wszystkich zaangażowanych podmiotów w realizację działań na rzecz profilaktyki i bezpieczeństwa w naszym powiecie odbyło się w Kinie Kotłownia Muzeum Przyrody i Techniki im. J. Pazdura w Starachowicach. Wśród zacnego grona znalazła się Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starachowicach, której działania miała przyjemność przedstawić Agnieszka Pastuszka asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej. Wizytacja Zespołu Roboczego stanowi bardzo ważny element w wyłonieniu laureatów nagrody. Przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Kielcach, po zapoznaniu się z działaniami poszczególnych powiatów przedstawiają Kapitule swoje wnioski. Na tej podstawie wyłania ona laureatów. Tym razem na wizytację działań naszego powiatu przyjechali: Ewa Mazurek (przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego), Grzegorz Niechciał (przedstawiciel Marszałka Świętokrzyskiego) oraz Monika Wierzbicka z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach. Przedstawiciele Zespołu Roboczego pozytywnie ocenili nasze działania. Przed nimi wizyty w kolejnych powiatach. O tym, czy nasz samorząd zdobędzie w tym roku Nagrodę Koziołka zdecydują członkowie Kapituły. Trzymamy kciuki, by tak się stało!

opracowano na podstawie informacji 

ze strony Starostwa Powiatowego Starachowice