Narkotyki i dopalacze zabijają. Szkoda Ciebie na takie patoklimaty.

To już kolejne spotkanie edukacyjne w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” podczas którego asystent ds. Promocji Zdrowia Agnieszka Pastuszka z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz sierż. szt. Anna Kroner z Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach przestrzegały młodzież przed zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Podczas działań profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Mircu przybliżono słuchaczom jak groźne dla życia i zdrowia może być zażywanie substancji psychoaktywnych zwłaszcza tych, których skład nie jest znany.

Przedstawiono spot filmowy oraz hasło kampanii, które brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Następnie w dyskusji z młodzieżą przekazywały wiedzę o alarmującej ilości osób, które uległy zatruciom w Polsce, szkodliwości zażywania tych substancji dla życia i zdrowia. Pod koniec spotkania poinformowały o przepisach prawnych dotyczących posiadania, wprowadzania w obrót narkotyków i dopalaczy. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, co należy zrobić, gdy podejrzewają, że mają do czynienia z osobą pod wpływem narkotyków czy nowych narkotyków (dopalaczy). W takich wypadkach powinni natychmiast wezwać pomoc lekarską oraz o sytuacji powiadomić policję, przypomniano również numery telefonów, gdzie można szukać pomocy: 

800 060 800  Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

116 111 Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

800 100 100 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12  Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka